Artikelen door Remco van Noorloos

Martha Blonk | Het wonder in het midden van de storm

3 gebieden waar wij ons in kunnen bevinden in ons leven. Het begin Het einde Het midden gebied. Markus 6:45 45 Hierna zei Jezus tegen zijn leerlingen dat zij vlug moesten overvaren naar Betsaïda. Hij zou later komen, wanneer Hij de mensen zou hebben weggestuurd. Spr. 3:3 Houd liefde en trouw in ere. 2 Kor. […]

Ap Verwaijen | Terugkijken en vooruitkijken

HET  OUDE JAAR 2018 – HET NIEUWE JAAR 2019 In wat voor tijd leven we? Hoe ben ik eraan toe? Heb ik voornemens voor 2019?   In wat voor tijd leven we? De wereld Vervolging Nederland De eindtijd   Lukas 17:20 e.v. Vers 26: En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het […]

Sebastiaan van Wessem | De lokale kerk en leiderschap

“Alles valt of staat met leiderschap.” – John Maxwell   “De plaatselijke kerk is de hoop van de wereld, en zijn toekomst rust primair in de handen van zijn leiders.” – Bill Hybels   “Er is niets dat te vergelijken is met de plaatselijke kerk als die op de juiste manier functioneert – dan is […]

Robert van den Bergh | Ik ben de Kerk Deel 3: Ik eerst

Ikke-eerst? Mark. 9: 33 ‘Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten?’ 34Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was.35Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.’ […]

Robert van den Bergh | Ik ben de Kerk Deel 2

Ik ben de kerk – deel 2  Wij zijn Zijn lichaam Wij Nederlanders kunnen kritisch zijn. We hebben het vaak over dat ene ding wat niet goed loopt. Dat is niet de taal van de Heilige Geest: taal van liefde, van visie, van perspectief. Vooral zien wat God aan het doen is. Je hoeft niet […]