ANBI

City Life Church Breda staat geregistreerd als ANBI. Giften zijn daarom aftrekbaar van de belasting.

Zakelijke gegevens CLC Breda

Postadres:
Baronielaan 137A
4818PD Breda

Vestigingsadres:
Nassausingel 26
4811DG Breda

Telefoonnummer: 06-51528617
E-mailadres: robert@clcbreda.nl (bestuur@clcbreda.nl)

IBAN rekeningnummer: NL88 RABO 0326 7955 45 t.n.v. City Life Church Breda
RSIN nummer: 858212237
KvKnr:  70246742
Btw nummer: niet van toepassing.
Fiscaal nummer: niet van toepassing.

Datum van oprichting:  2 december 2017.

City Life Church Breda is statutair vastgelegd als kerkgenootschap.

Aanleiding van de oprichting van CLC Breda
We willen met CLC Breda tegemoet komen aan de grote vraag voor een levengevende kerk die het verschil maakt in een stad door uit te reiken naar alle generaties.
Dit verschil willen we maken door er te zijn voor de stad mede door onze vrijwilligers mee te laten helpen in o.a. projecten die geïnitieerd worden vanuit de lokale gemeente Breda. Daarnaast hebben we als CLC Breda concrete doelen waaronder: omzien naar de mensen in Breda en omstreken (o.a. project Adopt a Granny, Single Moms, jongerenprogramma’s als Young&Free, Sisterhood).

Onze doelgroep bevat alle generaties.

Doel
Mensen bekend maken met het de hoopvolle boodschap van het geloof in Jezus Christus. Hen helpen en toerusten op een praktische manier door prediking en onderwijs over diverse gebieden van het dagelijkse leven. Hen voorzien in een relevant netwerk van vriendschappelijke relaties middels teams en lifegroups. Hen inspireren om te zien naar anderen zowel in de stad en regio als ook in de wereld rondom ons door betrokkenheid, praktische hulp en financiële ondersteuning van diverse goede doelen o.a. project Adopt a Granny, Single Moms, jongerenprogramma’s als Young&Free, Sisterhood.

Kerkactiviteiten
De volgende onderdelen zijn deel van het kerkleven:

 • Zondagdiensten met moderne gastvrije uitstraling en positieve, hoopvolle boodschap.
 • Lifegroups: kleine groepen die bij elkaar thuis komen om het woord van zondag praktisch te maken, vriendschappen te verdiepen en betrokkenheid in elkaars leven te stimuleren.
 • Trainingsavonden: onderwerpen op de cursussen zijn o.a.: basiscursus christelijk geloof, leiderschap, pastoraat, omgaan met financiën, opvoeding, ontdek je talenten, huwelijk en voorbereiding daarop.
 • Jeugdavonden voor verschillende leeftijden: tieners hebben iedere vrijdag hun eigen activiteiten. Elke zomervakantie is er tienerkamp. Per leeftijdsgroep zijn er weekenden, een weekendje weg op een vakantiepark.
 • Kinderwerk. Zowel tijdens de zondagdiensten alsook de vakanties en zomerkampen.

Omzien naar anderen
We doneren als kerk zowel aan lokale goede doelen als aan goede doelen wereldwijd. In Breda hebben we de volgende projecten:

 • Adopt a Granny. Ouderen in hun eenzaamheid opzoeken in bejaardenhuizen.
 • Voedselbank, kerstdiner voor mensen onder de armoedegrens.
 • Jij Mooi: verwenochtenden voor vrouwen die het wat minder hebben.
 • Uitjes organiseren voor ouderen.
 • Single Moms: aandacht voor alleenstaande moeders en hun kinderen.
 • Internationale partners, waar we mee samenwerken en die we regelmatig ondersteunen, zijn:
 • a) Compassion: kinderen in armoede (we ondersteunen m.n. kinderen en studenten in Kenia)
 • b) A21 Campaign: organisatie die strijdt tegen mensenhandel.

Specifieke doelstellingen voor 2018
Voor 2018 heeft CLC Breda 3 specifieke doelstelling opgesteld die ze wil realiseren:

 1. Betrekken en inrichten van onze nieuwe locatie
 2. Opstarten van diverse eigen projecten en projecten in samenwerking met de gemeente Breda
 3. Investeren in mensen door middel van een divers aanbod van trainingen enworkshops op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, leiderschap, omgaan met financiën en relaties. Waarbij de principes uit de Bijbel steeds het fundament vormen van deze trainingen en workshops.

Leiding en bestuur
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Voor vragen, geschillen, coaching en advies wenden we ons tot het adviesbestuur, bestaande uit mannen met een ruime, erkende ervaring op het gebied van kerkbouw.

Financiële verantwoording
Het vermogen van CLC Breda zal worden gevormd door bijdragen van de leden en bezoekers van de kerk, subsidies en donaties, hetgeen de kerk door erfstelling, legaat, gift en schenking verkrijgt en alle andere verkrijgingen en baten.

De kerk beschikt over:

 • Een penningmeester
 • Een kascommissie
 • Een sluitende boekhouding die jaarlijks gecontroleerd wordt door een accountant.

In onderstaande opsomming zijn de jaarverslagen in te zien:

Beloningsbeleid
Het bestuur en het adviesbestuur ontvangt geen beloning of vergoeding voor de werkzaamheden.
Momenteel ontvangen voorgangers en kerkelijk werkers geen salaris. Bij uitzonderlijke prestaties van een vrijwilliger wordt er soms vrijwilligersvergoeding verstrekt.
Er zijn veel vrijwilligers werkzaam en hun aantal is groeiende.